Agenda

 

6 juni             Concert in Vegelinstate te Joure
Aanvangstijden volgen nog.

29 augustus   Herdenking 168 Gesneuvelde Indië en/of Nieuw-Guinea militairen uit Friesland in de periode 1945-1962.

7 september   Concert in het kader van LF028 (zie ook onder het kopje Nieuws.)